Coronavirus

Beste ouders

Op deze pagina kunnen jullie de meest up-to-date informatie vinden met betrekking tot het Coronavirus dewelke van toepassing is op onze school.

Onze Facebookpagina staat ondertussen boordevol met tips, leuke activiteiten ea.

https://www.facebook.com/BuitengewoonNatuurlijk

Elke leerkracht heeft persoonlijk contact met zijn leerlingen via alle mogelijke kanalen.
Wil je graag meer contact met je leerkracht, maar lukt het niet, laat het ons weten via het contactformulier.


08-30-2021

Het nieuwe schooljaar komt eraan…

We zijn blij al onze leerlingen opnieuw te mogen verwelkomen.

Voor een vlotte start vinden jullie hier alvast enkele aandachtspunten:

 • Leerlingen brengen een eigen mondmasker mee naar school.
 • Leerlingen dragen een mondmasker tijdens verplaatsingen (in de gangen, naar de speelplaats of refter, tijdens toiletbezoek …).
 • Wanneer leerlingen neerzitten mag het mondmasker af. Op de speelplaats mag het mondmasker af indien er voldoende afstand wordt gehouden. De leerkracht kijkt hierop toe.
 • Ouders en leerlingen die gebruik maken van het georganiseerd busvervoer worden persoonlijk gecontacteerd van zodra de ritten (op- en afstapuren) gekend zijn.
 • Leerlingen kunnen vanaf vrijdag 3 september een warme maaltijd of soep nuttigen.
 • Opgelet: vanaf dit schooljaar bieden we geen warme maaltijden of soep meer aan op donderdag = lunchpakket!
 • Ouders die hun kind brengen en halen, vragen we om te wachten op de parking van de Soeverein aan de overkant.
 • We starten woensdag 1 september om 8.50u. Tot dan!

Nog vragen? Bel 011/55 02 10 of mail naar info@sbsohelix.be.

Tot woensdag!


01-26-2021

Update Corona: afkoelingsperiode.

Van 8 t.e.m. 12 februari (week voor de krokusvakantie) wordt er een afkoelingsweek ingelast voor het secundair onderwijs.

Wat betekent dit voor onze school:

 • Opleidingsvorm 3: voltijds afstandsonderwijs. De betrokken leerlingen en ouders worden persoonlijk op de hoogte gebracht door de klastitularis.
 • Opleidingsvorm 2: voltijds naar school.
 • Opleidingsvorm 1: voltijds naar school.

Uiteraard volgen we de situatie van nabij op. Indien er wijzigingen zijn of er bijkomende maatregelen worden genomen, dan brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte.

#keepitsafe #samentegencorona


01-01-2021

Allereerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar 2021!

Na twee weken kerstvakantie vol met gezelligheid in onze eigen bubbel, zijn we blij dat we maandag onze leerlingen weer mogen verwelkomen op onze school! We hebben ze gemist!

Wij zullen maandag, zoals alle scholen buitengewoon onderwijs in Vlaanderen, terug opstarten in code oranje.

Dit wil zeggen dat de normale werking weer van kracht is met volgende maatregelen en/of uitzonderingen:

 • De maatregelen van voor de kerstvakantie blijven behouden.
 • Zwemmen gaat niet door.
 • Aan de busregelingen is er niets gewijzigd voor onze school.
 • Ouders mogen het schoolgebouw niet betreden. Indien u uw kind op een ander tijdstip moet brengen/afhalen dient dit op voorhand gemeld te worden!
 • Gelieve altijd voldoende afstand te bewaren met de andere ouders en een mondmasker te dragen.
 • Tijdens de lesuren en onder de speeltijden worden de klassen verlucht. Gelieve uw kind warme kledij (laagjes) aan te doen naar school.
 • Toneelvoorstellingen en andere buitenschoolse activiteiten worden opgeschort.
 • Wandelingen met eigen klas kunnen wel nog doorgaan!
 • Lichamelijke opvoeding gaat zoveel mogelijk buiten door als het weer dit toelaat.
 • Leerlingen die in het buitenland wonen mogen elke pendelen. Voor wie minder dan 48 uren in ons land verblijft is er een vrijstelling van het invullen van het PLF en van een negatief testresultaat.

Indien jouw kind symptomen vertoont van corona, gelieve dan de huisarts te contacteren. Zo kan onze school open blijven!

Indien je in de Kerstvakantie op reis was:

 • Reizigers die terugkeren uit een rode zone worden beschouwd als een hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone laten testen en in quarantaine gaan.
 • 7 dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine. Pas na een negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine.
 • Tijdens deze verplichte quarantaineperiode kan je als school leerlingen of personeelsleden weigeren. Het zou een gezondheidsrisico zijn om deze leerlingen of personeelsleden tot de school toe te laten.
 • Voor leerlingen in quarantaine die niet ziek zijn kan je een vorm van afstandsonderwijs organiseren. Maar dit is niet verplicht.

12-11-2020

HEROPSTART VANAF 16 NOVEMBER

We starten op in code ORANJE met volgende regels:

Deze leerlingen komen 5 DAGEN NAAR SCHOOL

 • Opleidingsvorm 1 en 2
 •  Observatiejaar en opleidingsfase (2+3) van opleidingsvorm 3

Deze leerlingen komen 4 DAGEN NAAR SCHOOL

 • Kwalificatiefase (4+5) van opleidingsvorm 3
 • 4+5 TBA afstandsonderwijs op dinsdag
 • 4+5 IB afstandsonderwijs op woensdag
 • 4+5 GKM afstandsonderwijs op woensdag

Deze leerlingen komen 2 DAGEN NAAR SCHOOL

 • ABO in opleidingsvorm 3 op dinsdag en donderdag

De veiligheid en het welbevinden van alle leerlingen en personeelsleden blijft een absolute basisvoorwaarde. Wat betekent dit concreet voor onze school?

 • Social distancing wordt maximaal gehanteerd.
 • Ook op de speelplaats wordt afstand gehouden. We voorzien 3 gescheiden speelplaatsen, per opleidingsvorm.
 • Personeel en leerlingen dragen verplicht een mondmasker op de school en in de bus, zowel binnen als buiten, ook als ze voldoende afstand kunnen houden.
 • De mondmaskers worden ter beschikking gesteld door de school, maar mogen ook zelf worden meegebracht. De mondmaskers moeten voldoen aan de wettelijke normen, correct gedragen (mond én neus bedekt) en onderhouden (dagelijks wassen of vervangen) worden. Wij kijken hier streng op toe!
 • Het niet naleven van de veiligheidsmaatregelen betekent geen toegang meer tot de school en de bus!
 • We besteden extra aandacht aan handhygiëne.
 • Onze leerlingen volgen zoveel mogelijk les in vaste lokalen en krijgen een vaste plaats. Uitzondering hiervoor zijn de lessen in onze vaklokalen zoals de houtwerkplaats, de leskeuken ….
 • We hanteren looprichtingen met zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer.
 • Boterhammen, maaltijden bereid in de klaskeuken, snacks, fruit, drankjes e.d. worden in de klas genuttigd. Maaltijden bereid door de grootkeuken worden genuttigd in de refter. Leerlingen krijgen een vaste plaats, met respect voor social distancing.
 • Op de speelplaatsen wordt er niet gegeten of gedronken.
 • De toiletmomenten verlopen maximaal gespreid.
 • Ouders en andere bezoekers worden, zonder toestemming van de directie, niet toegelaten op het schooldomein.
 • In de lessen LO worden aangepaste activiteiten voorzien zodat de veiligheid kan worden gewaarborgd (geen contactsporten, geen gebruik van de kleedkamers …). De zwemlessen gaan niet door.
 • Lokalen worden zoveel mogelijk verlucht. Gelieve warme kledij aan te doen of je te kleden in laagjes.
 • Er wordt extra ingezet op het grondig reinigen van de lokalen, contactoppervlakken, sanitair …
 • Buitenschoolse activiteiten blijven opgeschort (bv. bezoek bib, toneel, winkelen …).
 • Uitzondering hierop zijn praktijklessen op verplaatsing in functie van de opleiding.
 • Stages, sociaal-maatschappelijke trainingen, duaal leren en schoolvervangende trajecten gaan door volgens de afspraken die gemaakt zijn in de sectoren.
 • Verplaatsingen van leerlingen worden tot een minimum beperkt.
 • Oudercontacten gaan digitaal door.
 • Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet, wordt onmiddellijk opgehaald door de ouders en neemt diezelfde dag contact op met de huisarts.
 • Leerlingen die ziek zijn, blijven thuis!

Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vragen kunnen jullie altijd contact opnemen met de school.
Onze oprechte dank voor jullie medewerking!
Samen krijgen we corona klein! 
Namens het ganse team van SBSO Helix


26-10-2020

VERLENGING HERFSTVAKANTIE

Gisteren 25 oktober werd door de minister van onderwijs de beslissing genomen om de herfstvakantie in heel Vlaanderen te verlengen. Concreet zal dit betekenen dat de school gesloten is van zaterdag 31 oktober tot en met woensdag 11 november.

Deze beslissing werd genomen in navolging van het advies van experten en virologen die aangaven dat het in de huidige piek van de pandemie aangewezen is de herfstvakantie te verlengen. Volgens de experts kan deze beperkte verlenging een positief verschil maken voor de hele samenleving. We hopen met deze maatregel een stap in de goede richting te zetten.

Er zal op 9 en 10 november geen opvang georganiseerd worden. We begrijpen dat dit voor een aantal ouders moeilijkheden in de organisatie met zich mee kan brengen. We hopen dan ook te kunnen rekenen op jullie begrip voor deze beslissing die vanuit de overheid werd genomen.


23-10-2020

UPDATE CORONA – CODE ORANJE

Zoals jullie wellicht via de media vernomen hebben, zullen alle scholen in Vlaanderen overschakelen naar fase oranje, dit vóór aanvang van de herfstvakantie.

De veiligheid van alle leerlingen en personeelsleden is hierbij een absolute basisvoorwaarde.

We streven naar een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op besmetting maximaal proberen in te dijken.

Wij gaan van start op maandag 26 oktober 2020.

Wat betekent dit concreet voor onze school?

 • Social distancing wordt maximaal gehanteerd.
 • Ook op de speelplaats wordt zoveel als mogelijk afstand gehouden. We voorzien 3 gescheiden speelplaatsen, per opleidingsvorm.
 • Personeel en leerlingen dragen verplicht een mondmasker op de school en in de bus, zowel binnen als buiten, ook als ze voldoende afstand kunnen houden.
 • De mondmaskers worden ter beschikking gesteld door de school, maar mogen ook zelf worden meegebracht. De mondmaskers moeten voldoen aan de wettelijke normen, correct gedragen (mond én neus bedekt) en onderhouden (dagelijks wassen of vervangen) worden. Wij kijken hier streng op toe!
 • Weigeren van het correct dragen van het mondmasker betekent geen toegang meer tot de school en de bus!
 • We besteden extra aandacht aan handhygiëne.
 • Onze leerlingen volgen zoveel mogelijk les in vaste lokalen en krijgen een vaste plaats toegewezen. Uitzondering hiervoor zijn de lessen die doorgaan in onze vaklokalen zoals de houtwerkplaats, de leskeuken ….
 • We hanteren looprichtingen met zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer.
 • Boterhammen, maaltijden bereid in de klaskeuken, snacks, fruit, drankjes e.d. worden in de klas genuttigd. Maaltijden bereid door de grootkeuken worden genuttigd in de refter. Leerlingen krijgen een vaste plaats, met respect voor social distancing.
 • Op de speelplaatsen wordt er niet gegeten of gedronken.
 • De toiletmomenten verlopen maximaal gespreid.
 • Ouders en andere bezoekers worden, zonder toestemming van de directie, niet langer toegelaten op het schooldomein.
 • In de lessen LO worden aangepaste activiteiten voorzien zodat de veiligheid kan worden gewaarborgd (geen contactsporten, geen gebruik van de kleedkamers …). De zwemlessen gaan voorlopig niet door.
 • Lokalen worden zoveel mogelijk verlucht. Gelieve warme kledij aan te doen of je te kleden in laagjes.
 • Er wordt extra ingezet op het grondig reinigen van de lokalen, contactoppervlakken, sanitair …
 • Buitenschoolse activiteiten blijven opgeschort (bv. Bezoek bib, toneel, winkelen …).
 • Uitzondering hierop zijn observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in functie van de opleiding.
 • Stages, sociaal-maatschappelijke trainingen, duaal leren en schoolvervangende trajecten gaan door volgens de afspraken die gemaakt zijn in de sectoren.
 • Verplaatsingen van leerlingen worden tot een minimum beperkt.
 • Oudercontacten gaan digitaal door.
 • Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet, wordt onmiddellijk opgehaald door de ouders en neemt diezelfde dag contact op met de huisarts.
 • Contacttracing: ouders worden enkel verwittigd door het CLB indien jullie kind blootgesteld werd aan een hoogrisico contact.
 • Op de schoolbus dragen alle leerlingen een mondmasker en krijgen ze een vaste plaats toegewezen. Ouders die hun kind aannemen of overhandigen aan de busbegeleiding, dragen steeds een mondmasker.

Door het toepassen van de bovenstaande maatregelen kunnen we er samen voor zorgen dat we het recht op onderwijs voor al onze leerlingen kunnen blijven waarborgen.

Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vragen kunnen jullie altijd contact opnemen met de school.

Onze oprechte dank voor jullie medewerking! Samen krijgen we corona klein! 


20-10-2020

CORONA UPDATE – CODE ORANJE

Het onderwijs schakelt over naar CODE ORANJE. De bestaande draaiboeken worden momenteel aangepast met nieuwe maatregelen en richtlijnen. We bekijken binnen de school wat dit concreet betekent voor ons en brengen jullie ten laatste vrijdag verder op de hoogte. In tussentijd blijven we het belang benadrukken van social distancing, het correct dragen van een mondmasker en een goede handhygiëne. We beseffen dat dit veel vraagt van onze leerlingen en personeelsleden en toch merken we dat ze dat tot hiertoe heel goed hebben gedaan. Waarvoor onze dank.

Hou vol, samen staan we sterk! ?#samentegencorona #sbsohelix #buitengewoonnatuurlijk

24-08-2020

GOED NIEUWS!
Al onze leerlingen mogen alle dagen opnieuw naar school; uiteraard in de meest veilige omstandigheden.We werken momenteel hard aan de opstart.

Hieronder vinden jullie alvast enkele aandachtspunten:

☑️Leerlingen (en leerkrachten) dragen altijd een mondmasker. Dit wordt door de school ter beschikking gesteld. Voor een mondmasker op de (school)bus dienen jullie zelf te zorgen.

☑️Ouders van nieuwe leerlingen worden persoonlijk gecontacteerd.

☑️Ouders en leerlingen die gebruik maken van het georganiseerd busvervoer worden persoonlijk gecontacteerd van zodra de ritten (op- en afstapuren) gekend zijn.

☑️Leerlingen kunnen een warme maaltijd nuttigen.

☑️We starten dinsdag 1 september om 8.50u. Tot dan!

☑️Nog vragen❔ Bel 011/55 02 10 of mail naar info@sbsohelix.be.

Wij zijn blij jullie terug te mogen verwelkomen. ?Samen krijgen we corona klein. Zorg goed voor mekaar!


29-05-2020

UPDATE CORONA – SCENARIO TOT EINDE SCHOOLJAAR

Beste ouders

Beste leerlingen

De overheid heeft een versoepeling aangekondigd die vanaf 2 juni van toepassing is.

Voor het buitengewoon onderwijs geeft de overheid ons de toelating om de verdere versoepelingen met de nodige voorzichtigheid aan te pakken, rekening houdend met de haalbaarheid van onderstaande factoren zowel qua heropstart, timing als eventuele uitbreiding.

Wij vinden het zeer belangrijk om:

1. Steeds de veiligheid te blijven garanderen van onze leerlingen en personeelsleden, rekening houdend met de strenge preventie- en hygiënemaatregelen die van kracht blijven:

* de oppervlaktenorm van 4m² per leerling en 8m² per leerkracht

* het voorzien van vaste lokalen, vaste zitplaatsen en vaste groepen (bubbels)

* een zeer goede handhygiëne

* het verplicht dragen van een mondmasker voor alle leerlingen en personeelsleden

* het meermaals per dag desinfecteren van de lokalen en sanitaire ruimtes

2. De opvang van onze leerlingen verbonden aan ons IPO en internaat te blijven waarborgen.

3. Rekening te houden met de capaciteit van onze infrastructuur.

4. Rekening te houden met de beperkte capaciteit van ons leerlingenvervoer.

5. Rekening te houden met de inzetbaarheid van onze personeelsleden in de verschillende bubbels en tijdens preteaching.

Uiteraard zouden we niet liever willen dan alle leerlingen opnieuw te mogen verwelkomen.
Jullie missen ons en wij missen jullie ook oprecht!

Maar de veiligheid van onze leerlingen en personeelsleden blijft het allerbelangrijkste.

Vandaar dat volgende keuzes worden gemaakt :

LESSEN OP SCHOOL

Sinds 18 mei krijgen sommige klassen enkele dagen les op school. Dit blijft behouden.

➡️OV3: laatste jaar van de kwalificatiefase (5de jaars) 2 dagen op school

➡️OV3: ABO 1 dag op school + 3 dagen werkervaring

➡️OV3: duaal leren: werkcomponent

WAT MET KLASSEN DIE NIET STARTEN?

➡️Voor de leerlingen uit de andere klassen van opleidingsvorm 1, 2 en 3 verandert er niets. Zij blijven thuis of in de opvang (nieuwe) leerstof krijgen.

➡️Wij voorzien een terugkommoment om samen met de klas en de leerkrachten het schooljaar zo goed mogelijk af te sluiten. Tijdens dit terugkommoment is er zowel ruimte voor het psychisch en emotioneel welzijn van leerlingen als het voeren van een dialoog met de leerlingen over hun leervorderingen tijdens preteaching en de studieoriëntering. Op deze manier krijgen we een beter zicht op de pedagogische en psychosociale situatie van onze leerlingen. Het eindrapport wordt eveneens besproken en er wordt ruimte voorzien om individueel in gesprek te gaan.

➡️Het exacte tijdstip wordt zo snel mogelijk door de klastitularis meegedeeld.

➡️Voor onze afstuderende leerlingen bekijken we hoe we op een gepaste manier de proclamatie kunnen organiseren.

WAT MET OPVANG?

We blijven volgende leerlingen opvangen:

➡️In eerste instantie vangen we de leerlingen op die op het IPO en internaat verblijven.

Dan worden de aanvragen voor opvang bekeken volgens de prioriteiten zoals hieronder aangegeven:

➡️Leerlingen van ouders die niet thuis werken en geen opvang hebben.

➡️Leerlingen die het moeilijk hebben (en waar een externe ondersteuningsdienst opvang aanbeveelt).

Hierbij wordt telkens gekeken naar de haalbaarheid/capaciteit van de noodopvang in overleg met de school.

De aanvraag dient minstens 3 werkdagen op voorhand te gebeuren op info@sbsohelix.be.

Belangrijk:

➡️We vragen om je kind zoveel mogelijk thuis te houden zodat de opvang niet overbelast wordt.

➡️De leerlingen in de opvang blijven verder (nieuwe) leerstof krijgen, net zoals hun klasgenoten die thuis leren.

➡️We zorgen voor een veilige opvang.

➡️De groepjes van leerlingen in de opvang hebben geen contact met de groepjes leerlingen die les krijgen op school.

WAT MET LEERLINGENVERVOER?

➡️We vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van andere vervoersmiddelen. Het aantal plaatsen op de bus is door de veiligheidsmaatregelen sterk gedaald.

➡️De leerlingen zitten geschrankt op de bus, 1 leerling per rij.

➡️De leerlingen dragen een mondmasker op de bus. Ze doen dat mondmasker dan op voor ze instappen.

➡️De chauffeur en busbegeleider dragen ook een mondmasker.

WAT MET OUDERCONTACTEN?

De klastitularissen nemen uiterlijk 30 juni telefonisch of virtueel contact op met om de resultaten en de eindbeslissing toe te lichten. De school/ klastitularis kan ouders, indien nodig/ wenselijk ook persoonlijk uitnodigen om een verlengd traject, heroriëntering, uitgestelde beslissing… toe te lichten.

HOE HOUDEN WE DE SCHOOL VEILIG?

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van preventie- en hygiënemaatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

➡️Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen zoveel mogelijk een vaste plaats in een vast lokaal (behalve voor praktijkvakken). De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.

➡️Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen of spelen op dezelfde speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen.

➡️Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats.

➡️Mondmaskers: de leerlingen dragen een mondmasker. De leraren dragen een mondmasker of geven les met een gelaatsscherm.

➡️Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht en schoongemaakt.

!Leerlingen die bewust de afspraken negeren, zullen niet meer op school worden toegelaten!

HOE WERK JE ALS OUDER MEE AAN DE VEILIGHEID OP SCHOOL?

➡️Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

➡️Zet je kind af of haal het op aan de schoolpoort.

➡️Kom niet op het terrein van de school.

➡️Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

➡️Blijf niet praten aan de schoolpoort.

➡️Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak.

WAT ALS JE KIND ZIEK IS?

➡️Zieke kinderen moeten thuisblijven.

➡️Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven.

➡️Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind naar school mag komen. Hiervoor vragen wij een schriftelijk attest van de arts.

➡️Als je kind lijdt aan een chronische ziekte waarvoor het momenteel een behandeling volgt en je nog geen advies kreeg van de behandelende arts, vragen we je om ons CLB in te lichten. Dit kan door een mail te sturen naar onze CLB-arts op an.lelievre@clblimburgnoordadite.be of door contact op te nemen op 011/54 11 42.

➡️Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Voor meer info kunnen jullie zoals steeds terecht op info@sbsohelix.be en op 011/55 02 10.

Blijf zorgen dragen voor mekaar. Samen tegen corona ❤️


25-05-2020

UPDATE CORONA – SCENARIO TOT EINDE SCHOOLJAAR

Vrijdag formuleerden de Vlaamse onderwijspartners een advies voor het vervolg van het schooljaar.
Dit advies wordt woensdag 27 mei voorgelegd aan de Nationale Veiligheidsraad die een beslissing neemt.
Voor onze school zijn er op dit moment nog geen veranderingen.
We blijven les geven aan onze 5de jaars OV3 en ABO en blijven voorzien in noodopvang.

Uiteraard zouden we graag al onze leerlingen opnieuw verwelkomen, maar de veiligheid van onze leerlingen en leerkrachten staat op nummer 1.
We bekijken daarom deze week wat haalbaar is, rekening houdend met de strenge preventie- en hygiënemaatregelen.
We wachten ook de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad af.
Tegen het einde van deze week informeren we jullie over hoe het vervolg van het schooljaar er precies uit zal zien.

Blijf ondertussen zorg dragen voor mekaar. Samen tegen corona ❤️.


11-05-2020

UPDATE CORONA – VEILIG HERSTARTEN VANAF 18 MEI – WAT BETEKENT DIT VOOR JOU EN JE KIND?

Onze school kan veilig herstarten. Vanaf 18 mei krijgen sommige klassen dan enkele dagen les op school.

WELKE KLASSEN STARTEN?

➡️ OV3: laatste jaar van de kwalificatiefase (5de jaars) 2 dagen op school

➡️ OV3: ABO 1 dag op school + 3 dagen werkervaring

De betrokken leerlingen en ouders worden persoonlijk op de hoogte gebracht voor verdere info (uurrooster, stages, werkervaring …).

WAT MET KLASSEN DIE NIET STARTEN?

Voor de leerlingen uit de andere klassen van opleidingsvorm 1, 2 en 3 verandert er niets. Zij krijgen (nieuwe) leerstof nog altijd thuis of in de opvang.

Verloopt de herstart goed? We bekijken dan of er vanaf 29 mei nog andere klassen weer naar school kunnen komen. De kans is zéér klein, maar we laten je dit tijdig weten.

WAT MET OPVANG?

Welke leerlingen vangen we op?

➡️ In eerste instantie vangen we de leerlingen op die op het IPO en internaat verblijven.

Dan worden de aanvragen voor opvang vanaf 18 mei bekeken volgens de prioriteiten zoals hieronder aangegeven:

➡️ Leerlingen van ouders die niet thuis werken en geen opvang hebben.

➡️ Leerlingen die het moeilijk hebben (en waar een externe ondersteuningsdienst opvang aanbeveelt).

Hierbij wordt telkens gekeken naar de haalbaarheid/capaciteit van de noodopvang in overleg met de school.

De aanvraag dient minstens 3 werkdagen op voorhand te gebeuren op info@sbsohelix.be.

Belangrijk:
➡️ We vragen om je kind zoveel mogelijk thuis te houden zodat de opvang niet overbelast wordt.
➡️ De leerlingen in de opvang blijven verder (nieuwe) leerstof krijgen, net zoals hun klasgenoten die thuis leren.
➡️ We zorgen voor een veilige opvang.
➡️ De groepjes van leerlingen in de opvang hebben geen contact met de groepjes leerlingen die les krijgen op school.

WAT MET LEERLINGENVERVOER?

➡️ We vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van andere vervoersmiddelen. Het aantal plaatsen op de bus is door de veiligheidsmaatregelen sterk gedaald.

➡️ De leerlingen zitten geschrankt op de bus, 1 leerling per rij.

➡️ De leerlingen dragen een mondmasker op de bus. Ze doen dat mondmasker dan op voor ze instappen.

➡️ De chauffeur en busbegeleider dragen ook een mondmasker.

HOE HOUDEN WE DE SCHOOL VEILIG?

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen zoveel ogelijk een vaste plaats in een vast lokaal (behalve voor praktijkvakken). De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.

Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen of spelen op dezelfde speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen.

Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats.

Mondmaskers: de leerlingen dragen een mondmasker. De leraren dragen een mondmasker of geven les met een gelaatsscherm.

Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht en schoongemaakt.

!Leerlingen die bewust de afspraken negeren, zullen niet meer op school worden toegelaten!

HOE WERK JE ALS OUDER MEE AAN DE VEILIGHEID OP SCHOOL?

➡️ Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

➡️ Zet je kind af of haal het op aan de schoolpoort.

➡️ Kom niet op het terrein van de school.

➡️ Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

➡️ Blijf niet praten aan de schoolpoort.

➡️ Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak.

WAT ALS JE KIND ZIEK IS?

➡️ Zieke kinderen moeten thuisblijven.

➡️ Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven.

➡️ Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind naar school mag komen. Hiervoor vragen wij een schriftelijk attest van de arts.

➡️ Als je kind lijdt aan een chronische ziekte waarvoor het momenteel een behandeling volgt en je nog geen advies kreeg van de behandelende arts, vragen we je om ons CLB in te lichten. Dit kan door een mail te sturen naar onze CLB-arts op an.lelievre@clblimburgnoordadite.be of door contact op te nemen op 011/54 11 42.

➡️ Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Voor meer info kunnen jullie zoals steeds terecht op info@sbsohelix.be en op 011/ 55 02 10.

Blijf zorg dragen voor mekaar. Samen tegen corona ❤️.


05-05-2020

UPDATE CORONA – VEILIG HERSTARTEN VANAF 18 MEI? … WE WERKEN ERAAN!

De draaiboeken voor het buitengewoon onderwijs hebben vertraging. We hopen ze ten laatste eind deze week te ontvangen. Wanneer we deze grondig hebben doorgenomen en groen licht krijgen voor veiligheid willen we op maandag 18 mei gedeeltelijk de lessen herstarten.

Graag delen we alvast volgende informatie.

WELKE LEERLINGEN MOGEN OPSTARTEN?

➡️ OV3: laatste jaar van de kwalificatiefase (5de jaars) en ABO
➡️ Vanaf maandag 18 mei

BLIJVEN LEREN

De leerlingen die lessen mogen volgen, krijgen tot aan de heropstart nieuwe leerstof via ‘preteaching’.
Alle andere leerlingen blijven nieuwe leerstof krijgen via preteaching in afstandsonderwijs.

WE LATEN JE ZO SNEL MOGELIJK WETEN

☑️ Of we veilig kunnen herstarten
☑️ Welke maatregelen we nemen
☑️ Wanneer we precies kunnen herstarten
☑️ Of en hoe we het busvervoer zullen organiseren
☑️ Hoe we de opvang blijven organiseren
☑️ Hoe we dit schooljaar verder afronden
☑️ Wat dit voor jou en je kind betekent

WAT KAN JE ALS OUDER DOEN?

☑️ Blijf in de buurt om je kind te helpen
☑️ Maak samen een plan op voor schoolwerk
☑️ Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook als ouder
☑️ Gaat het leren thuis moeilijk? Neem dan contact op met de klastitularis. Samen zoeken we dan naar een oplossing.

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.

Van zodra we meer nieuws hebben, brengen we jullie via facebook en onze website op de hoogte.

Mochten jullie in tussentijd vragen hebben, neem dan contact op met de school op info@sbsohelix.be of op 011/ 55 02 10 tijdens de schooluren.

Hou vol en blijf zorg dragen voor mekaar! ❤️


26-04-2020

UPDATE: heropstart van de lessen

Beste leerlingen en ouders

Vrijdag besliste de Nationale Veiligheidsraad het volgende i.v.m. de heropstart van de lessen:

➡️ op 18 mei voor een deel van onze leerlingen
➡️ een proefdag op 15 mei

Volgende week nemen we de tijd om alles grondig voor te bereiden. De veiligheid van onze leerlingen en onze personeelsleden staat hierbij centraal.

Pas daarna zullen we meer duidelijkheid kunnen geven over:
➡️ Wie opnieuw les krijgt op school? Hoe? Wanneer?
➡️ Hoe het verder moet met de opvang?
➡️ ?

Blijf ondertussen goed zorg dragen voor jezelf en voor mekaar!


15-04-2020

De maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus worden verlengd tot en met zondag 3 mei.

WAT BETEKENT DIT VOOR ONZE SCHOOL?
Alle lessen blijven geschorst.
De leerlingen blijven zo veel mogelijk thuis. Enkel indien er geen andere mogelijkheid is, kunnen ze worden opgevangen. Wij voorzien opvang tot en met donderdag 30 april (vrijdag 1 mei is een wettelijke feestdag).
Zieke leerlingen en leerlingen van wie een ouder, broer of zus … ziek is, blijven sowieso thuis.
De schoolbussen rijden uit.
Er worden geen maaltijden voorzien. Leerlingen brengen een lunchpakket mee.

Om organisatorische redenen vragen wij om op voorhand te melden of er opvang dient te worden voorzien
op info@sbsohelix.be of op 011 55 02 10 (tijdens de schooluren).

WANNEER START ONZE SCHOOL OPNIEUW OP?
Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan, en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren, is nog geen beslissing genomen. De veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn.

WAT KAN JE ALS OUDER-LEERLING DOEN?
We blijven in nauw contact staan met jullie en zullen lesmateriaal, challenges, opdrachten … met jullie delen.

Indien jullie nog met vragen zitten, neem dan zeker contact op met ons via de leerkrachten,
via info@sbsohelix.be of op 011 55 02 10 (tijdens de schooluren).

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Hou vol!


02-04-2020

 Er is momenteel nog geen duidelijkheid over de coronamaatregelen na de paasvakantie.

De huidige maatregelen zijn voorlopig verlengd t.e.m. 19 april. Dat is tot het einde van de paasvakantie.
Daarna kunnen ze nog met 2 weken worden verlengd t.e.m. 3 mei.
Van zodra er meer duidelijkheid is, brengen we jullie op de hoogte.

De geplande GWP’s/ leefweken en thuisklassen worden geannuleerd.
Na de paasvakantie zullen we meer duidelijkheid geven omtrent de mogelijke terugbetaling.

Ook het campusfeest op 17 mei en onze fietstocht van 14 juni worden geannuleerd.

Na de coronacrisis bekijken we welke uitstappen en activiteiten er eventueel wel nog mogelijk zijn.

Graag maken we ook van de gelegenheid gebruik om jullie, ouders en begeleiders, te bedanken voor jullie inspanningen tijdens de afgelopen weken.


23-03-2020

Wie extra lesmateriaal wil, kan mailen naar sbsohelix77@gmail.com!
Deze oefeningen zijn vrijblijvend!


18-03-2020

Graag bezorgen wij jullie via deze weg een update omtrent de opvang van jullie kinderen tijdens de Coronacrisis.

Onderwijsminister Ben Weyts is, net als de onderwijspartners, bezorgd om de bescherming van het onderwijspersoneel en roept daarom alle ouders op om hun kinderen MAXIMAAL THUIS op te vangen.

De ouders die geen beroep kunnen doen op een geschikt alternatief, gaan in overleg met de directeur om duidelijke afspraken te maken over de opvang. Opvang kan ALLEEN voor ouders die tewerkgesteld zijn in de cruciale sectoren. De directie beschikt over een lijst met de cruciale beroepen (van zodra het crisiscentrum deze publiceert).
Bij gerede twijfel zal de school een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

Jullie hebben reeds doorgegeven of jullie kind al dan niet gebruik zal maken van onze opvang. Mochten er toch nog wijzigingen zijn, dan verwittigen jullie de school minimum 1 dag op voorhand op 011 55 02 10 of op info@sbsohelix.be.

Wanneer geen enkele leerling aanwezig is, zal de school sluiten. Jullie zullen hier dan van op de hoogte worden gebracht via onze facebookpagina en website.


17-03-2020

Klik om naar CLBchat te gaan.

CLB zet in op online ondersteuning van leerlingen en ouders tijdens de coronacrisis.

Ondanks de opschorting van de lessen, blijft elk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) gegarandeerd bereikbaar, maar er is meer: CLBch@t, het anonieme chatonthaal van de CLB-sector, wordt versterkt. Hiermee zet het CLB in op het ondersteunen van leerlingen en ouders. Vorige week nam het aantal gesprekken over corona op de chat exponentieel toe.

Naast vragen die verband houden met het coronavirus, blijft CLBch@t ook vragen beantwoorden rond allerlei andere thema’s. Alle vragen over het welbevinden & de gezondheid van leerlingen zijn welkom, alsook vragen over de onderwijsloopbaan en het leren & studeren. Daarom werd besloten om alvast deze week de chatpermanentie met 40% uit te breiden. Tijdens de openingsuren zullen telkens 6 tot 7 chatmedewerkers beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden.

Leerlingen en ouders kunnen op clbchat.be terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 17-21u en op woensdag van 14-21u. Soms is er een wachtrij, maar in vergelijking met andere organisatoren van chathulp valt dit erg goed mee. De site is geschikt voor mobiel, tablet en pc.

https://www.clbchat.be/


16-03-2020

Om deze verwarrende periode ten gevolge van het Coronavirus zo goed mogelijk door te komen voorzien we vanuit Scholengroep Xpert een extra nieuwsbrief waarin u de meest relevante informatie terugvindt.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen!


13-03-2020

Specifiek voor onze school gelden volgende maatregelen:

OPSCHORTING LESSEN
De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

WAT BETEKENT DIT VOOR ONZE SCHOOL?
Alle lessen worden geschorst.

De leerlingen komen dus niet naar school. Enkel indien er echt geen opvang is, kunnen ze worden opgevangen.

Zieke leerlingen blijven sowieso thuis, ongeacht welke ziekte (keelpijn, hoest, hoofdpijn, griep …ook zonder koorts). Ziek is ziek!

De schoolbussen rijden uit.

Er zijn geen maaltijden voorzien. Leerlingen brengen een lunchpakket mee.

De rapporten worden na de paasvakantie meegegeven.

Duaal leren en stages: leerlingen volgen voor hun werkplekcomponent de richtlijnen van de onderneming in kwestie, voor hun lestijd die van de school. Onderneming en school doen dat in nauw overleg. De betrokken leerlingen en ouders worden persoonlijk verwittigd.

Om organisatorische redenen vragen wij ouders om op voorhand te melden of er opvang dient te worden voorzien. Dit kan op info@sbsohelix.be of op 011 55 02 10. Indien je dit reeds hebt gedaan, hoef je geen actie meer te ondernemen.

WAT KAN JE ALS OUDER DOEN?
Zoek naar creatieve oplossingen om opvang te voorzien voor je kind.
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts en moet je je kind thuis houden.

SPREEK MET JE KIND OVER HET CORONAVIRUS:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

MEER INFORMATIE:
° Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be
° Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be
° Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

In het kader van bovenstaande richtlijnen hebben wij vandaag (13/03) al onze ouders telefonisch gecontacteerd. Mochten wij iemand over het hoofd hebben gezien of indien jullie nog met vragen zitten, neem dan zeker contact op met onze school op info@sbsohelix.be of op 011 55 02 10.