Ondersteuningsteam (vroegere GON)

Ondersteuningsteam een welgekomen hulp

Expertise vanuit het buitengewoon onderwijs

Vanuit het ondersteuningsteam (O-team) tracht een vast team van leerkrachten, (ortho)pedagogen, logopedisten, kinésisten en ergotherapeuten vanuit het buitengewoon onderwijs ondersteuning te bieden aan leerlingen in het regulier onderwijs.

Dit om zo ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een kans te geven les te volgen in de school van hun keuze.

Ons team ondersteunt niet enkel de leerling.
Ook de leerkracht, zorgcoördinator en zelfs het hele schoolteam kan rekenen op begeleiding, tips, methodieken en materialen om de afstemming tussen leerkrachten en leerlingen te bevorderen.

Wat doen we precies?

Wanneer een leerling bij ons wordt aangemeld door het CLB of de school, gaan wij eerst observeren in de klas.

Samen met de ouders, leerkracht, zorgcoördinator en het CLB zoeken we naar de specifieke ondersteuningsnoden van zowel de leerling als de leerkracht en de school.

Via een gestructureerd ondersteuningsplan gaan we wekelijks samen met de leerling en leerkracht aan de slag en dit met het oog op het duurzaam versterken van de lessen.

Dit kan zijn via een individueel gespreksmoment, een ondersteuning in bijvoorbeeld schooltaken of het aanreiken van specifieke materialen en/of hulpmiddelen voor in de klas.

Regelmatig denken we ook samen met het team na over de leerlingen die we ondersteunen.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust:

Coördinator Karolien Willems: karolien.willems@onw-limburg.be