Ondersteuningsmodel (vroegere GON)


Ondersteuningsmodel (OM) een welgekomen hulp

Sociaal (on)handig?      Ondersteunen in het leren?        Nood aan structuur?       Hulp bij planning?

Deze vaardigheden klinken als vanzelfsprekend.

In praktijk echter ervaren we dat het voor vele jongeren niet zo vanzelfsprekend is om dit te realiseren. Tegenwoordig bestaat er een groot aanbod aan hulpverlening zoals thuisbegeleiding, leerlingbegeleiding, CLB, DAGG …

Je hebt vast al wel gehoord dat er, in het kader van het M-decreet, gewerkt gaat worden met een ‘ondersteuningsmodel’. Dit model wordt uitgewerkt door de overheid om begeleiding te voorzien voor leerlingen die extra hulp nodig hebben.

Ondersteuningsmodel?

We leggen kort uit wat het ondersteuningsmodel is en hoe leerlingen in de toekomst begeleiding zullen krijgen.

Wie geeft de ondersteuning?

Binnen het GO! onderwijs zullen zeven netwerken gevormd worden waarin scholen van het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs de krachten zullen bundelen. Elke school behoort tot één van deze netwerken. Binnen elk netwerk worden één of meerdere ondersteuningsteams samengesteld, die zullen instaan voor de begeleiding. Klik op de foto om ons team te bekijken.

 

Wanneer krijgt je kind begeleiding?

Wanneer de school merkt dat jouw kind meer ondersteuning nodig heeft dan zij kan bieden (vanaf fase twee van het zorgcontinuüm), zal ze de ouders en het CLB aanspreken. Samen wordt er besproken wat je kind nodig heeft en hoe die noden ingevuld kunnen worden. Het CLB bepaalt of een (gemotiveerd) verslag nodig is voor je kind, jij kan daar als ouder akkoord of niet akkoord mee gaan.

Met dit (gemotiveerd) verslag kan de school gewoon onderwijs een aanvraag tot ondersteuning indienen. Binnen het ondersteuningsteam dat de ondersteuning zal bieden, wordt gekeken wie de leerling zal begeleiden.

De ondersteuning gebeurt zo vaak als nodig en loopt zolang als nodig.

Wie krijgt begeleiding: de leerkracht of mijn kind?

Via het ondersteuningsmodel willen we, naast begeleiding van de leerling, ook de leerkrachten gaan versterken. Zo zijn de leerkrachten beter gewapend om leerlingen met eenzelfde problematiek te ondersteunen in de toekomst, zo leren ook zij bij. Wie welke ondersteuning nodig heeft (leerkracht en/of leerling), dat wordt in principe besproken met school, ouders, ondersteuningsteam en CLB.

Kan je kind ook begeleiding van het ondersteuningsteam krijgen zonder (gemotiveerd) verslag?

Als er geen (gemotiveerd) verslag is opgesteld, dan kan je voor je ondersteuning van je kind beroep doen op de zorgcoördinator (basisonderwijs) of leerlingenbegeleider (secundair onderwijs) van je school of op het CLB.

Heb je een diagnose nodig om een (gemotiveerd) verslag op te maken?

Dat kan maar hoeft niet altijd. Of je een diagnose nodig hebt om een (gemotiveerd) verslag op te laten maken, hangt ervan af. Jouw CLB kan je vertellen of en welke diagnoses je moet laten stellen.

 

Heb je nog vragen? Stel ze gerust:

Voor vragen over de regelgeving van het nieuw ondersteuningsmodel: Lieselotte Ulenaers, lieselotte.ulenaers@g-o.be

Voor andere inhoudelijke vragen kan je terecht bij GO! ouders: contactpersoon Eva De Blieck, eva.de.blieck@g-o.be , 0474/06.91.80 (niet in juli)