Onderwijsvorm 1


xov1 copy

In OV1 zitten leerlingen met een matige tot ernstige verstandelijke – en/of fysieke handicap.

Onze OV1 jongeren krijgen een brede sociale vorming om hun integratie mogelijk te maken in een beschermd leefmilieu. Er wordt verwacht dat ze als volwassene niet in staat zullen zijn om arbeid te verrichten in een normaal of beschermd werkmilieu.

Onderwijsvorm 1 bevat de volgende klassen: