Type 4-klas

Jongeren die in deze pedagogische eenheid zitten, wordt onderwijs en begeleiding aangereikt op het niveau van OV3 of OV2.
Ze hebben een meervoudige handicap van die aard dat een beroepsopleiding niet haalbaar is.

Onze einddoelstelling is dus niet tewerkstelling, maar wel het streven naar een geïndividualiseerde oplossing via bv. vrijwilligerswerk.

Vermits de opleiding binnen OV1 wordt georganiseerd vallen alle lessen onder de noemer algemene sociale vorming of ASV.
Zo wordt er taal en rekenen gegeven op lineair niveau, wereldoriëntatie, natuur en milieu, mediawijsheid, maatschappijleer, STEM, crea, L.O. en zelfredzaamheid komen ook aan bod.

Heel dit samenleven wordt gekenmerkt door samenwerking.
De klas heeft als belangrijke rol om de aangeleerde vaardigheden te oefenen in de realiteit.