Visie en missie

SBSO Helix wenst zich te onderscheiden van andere scholen Buitengewoon Onderwijs door actief in te zetten op vier basiswaarden die de identiteit van onze school kenmerken.

Onze leerlingen dragen hierbij hun actieve betrokkenheid uit. Zij doen dit op een voor hen kenmerkende en spontane manier!
Wij vertalen dit als “Buitengewoon Natuurlijk”, onze groene draad en nieuwe baseline doorheen de campus.

Dit alles bepaalt de focus waarmee ons team kijkt naar de interesses, talenten en mogelijkheden van onze leerlingen. Om dit te verwezenlijken, is het belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt.

Onze vier basiswaarden waarmee wij aan de slag gaan, zijn dan ook weloverwogen gekozen:

AMBITIEUS

Is de wil koesteren om te groeien en vooruit te komen.
Met positieve gedrevenheid de doelen die wij onszelf stellen, proberen te bereiken.
Ondernemingszin en de wil om ons gemotiveerd in te zetten,
maken deel uit van onze ambitie.


GELIJKWAARDIG

Is ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt vanuit zijn eigen context.
Streven naar een situatie waar de verschillen tussen individuen aanvaard worden
en waar participatie heerst.


TOEGANKELIJK

Is  elke leerling zien als een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses.
Dit vertaalt zich in termen van zelfrealisatie en zelfbeschikking waarbij men zich
ook realiseert dat de eigenwaarde van anderen dient te worden gerespecteerd.


CREATIEF

Is vooral de durf om zaken aan te pakken, dikwijls op een andere manier dan
dat wij gewoon zijn. Het staat voor kansen creëren om allerlei zaken uit te proberen.
Tegelijkertijd staan wij ook open voor andere ideeën die wij binnen onze werking proberen in te passen.
Wij trachten de beperkingen te compenseren met eigen sterktes en onszelf te
stimuleren en uit te dagen om steeds verder te gaan.


Deze basiswaarden bepalen mee de focus waarmee ons team kijkt naar de interesses, talenten en mogelijkheden van onze leerlingen. Alle uitdagingen die ons in de toekomst zullen opwachten, bepalen de volgorde en de intensiteit waarmee deze vier basiswaarden worden ingezet.

We streven hierbij naar een zo groot mogelijke veiligheid, stabiliteit en continuïteit binnen de schoolcontext, maar ook over de verschillende leefwerelden (thuis, internaat en school) heen.

Als buitengewoon onderwijs zijn we een belangrijke schakel in het continuüm van ondersteuningsmogelijkheden. Samen met alle betrokkenen proberen we de leerlingen voldoende bagage mee te geven, zodat ze er in slagen om een mooie toekomst uit te bouwen.

groepsfoto 2016-2017

We onderteken met het hele schoolteam het paneel van het vernieuwde PPGO! Zo tonen we ons engagement ten opzichte van het vernieuwde pedagogisch project!

Wilt u het schoolreglement doornemen. Klik hier!

Info over verlenging en leerrecht. Klik hier!