Visie en missie

SBSO Helix wenst zich te onderscheiden van andere scholen Buitengewoon Onderwijs door actief in te zetten op vier basiswaarden die de identiteit van onze school kenmerken.

Onze leerlingen dragen hierbij hun actieve betrokkenheid uit. Zij doen dit op een voor hen kenmerkende en spontane manier!
Wij vertalen dit als “Buitengewoon Natuurlijk”, onze groene draad en nieuwe baseline doorheen de campus.

Dit alles bepaalt de focus waarmee ons team kijkt naar de interesses, talenten en mogelijkheden van onze leerlingen. Om dit te verwezenlijken, is het belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt.

Onze vier basiswaarden waarmee wij aan de slag gaan, zijn dan ook weloverwogen gekozen:

AMBITIEUS

Ik leer en ik groei!

Is de wil koesteren om te groeien en vooruit te komen.
Met positieve gedrevenheid de doelen die wij onszelf stellen, proberen te bereiken.
Ondernemingszin en de wil om ons gemotiveerd in te zetten,
maken deel uit van onze ambitie.


GELIJKWAARDIG

Ik tel mee!

Is ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt vanuit zijn eigen context.
Streven naar een situatie waar de verschillen tussen individuen aanvaard worden
en waar participatie heerst.


TOEGANKELIJK

Ik ben welkom!

Is  elke leerling zien als een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses.
Dit vertaalt zich in termen van zelfrealisatie en zelfbeschikking waarbij men zich
ook realiseert dat de eigenwaarde van anderen dient te worden gerespecteerd.


CREATIEF

Ik toon mijn talent!

Is vooral de durf om zaken aan te pakken, dikwijls op een andere manier dan
dat wij gewoon zijn. Het staat voor kansen creëren om allerlei zaken uit te proberen.
Tegelijkertijd staan wij ook open voor andere ideeën die wij binnen onze werking proberen in te passen.
Wij trachten de beperkingen te compenseren met eigen sterktes en onszelf te
stimuleren en uit te dagen om steeds verder te gaan.


Deze basiswaarden bepalen mee de focus waarmee ons team kijkt naar de interesses, talenten en mogelijkheden van onze leerlingen. Alle uitdagingen die ons in de toekomst zullen opwachten, bepalen de volgorde en de intensiteit waarmee deze vier basiswaarden worden ingezet.

We streven hierbij naar een zo groot mogelijke veiligheid, stabiliteit en continuïteit binnen de schoolcontext, maar ook over de verschillende leefwerelden (thuis, internaat en school) heen.

Als buitengewoon onderwijs zijn we een belangrijke schakel in het continuüm van ondersteuningsmogelijkheden. Samen met alle betrokkenen proberen we de leerlingen voldoende bagage mee te geven, zodat ze er in slagen om een mooie toekomst uit te bouwen.


School For Rights – school

Kinderen en jongeren zijn vandaag echte wereldburgers. Ze leven in een samenleving waar er voortdurend plaats is voor verandering en sprake is van diversiteit. Dit brengt zowel uitdagingen als kansen met zich mee. In de ontwikkeling van onze jongeren hoort hier een goede begeleiding bij om zich te ontpoppen tot betrokken, geëngageerde wereldburger. Vanzelfsprekend neemt onderwijs hier een belangrijke rol in,, met de klas als weerspiegeling van de maatschappij. Onze visie ‘samen leren en samenleven’ staat hierbij centraal.

Sinds enkele jaren nemen wij als school deel aan het project ‘School for Rights’. Zo vinden we het van groot belang dat onze leerlingen zich bewust zijn van hun rechten, én die van hun leeftijdsgenoten wereldwijd. Wij geven de kinderrechten een plaats in onze dagelijkse schoolcultuur: in onze visie, in de lessen, activiteiten… Zo leren we over (wat zijn de kinderrechten?), voor (waarom zijn er kinderrechten?) en door (hoe worden deze gerealiseerd?) kinderrechten. We willen een waardenkader meegeven aan onze jongeren om zich te ontwikkelen tot actieve burgers van onze samenleving. Emancipatie, empathie en solidariteit staan hierbij steeds centraal: jongeren kunnen opkomen voor hun eigen rechten, voelen zich verantwoordelijk voor de rechten van anderen en strijden mee voor de realisatie van kinderrechten wereldwijd.

Om dit project voor onze leerlingen te visualiseren, bouwden we een S4R-boom. De S4R-boom of kinderrechtenboom symboliseert hoe kinderrechten verweven zitten in onze schoolwaarden. Elke tak stelt een kinderrecht voor, de bladeren van de boom worden foto’s van activiteiten waarbij kinderrechten centraal staan.

groepsfoto 2016-2017

We onderteken met het hele schoolteam het paneel van het vernieuwde PPGO! Zo tonen we ons engagement ten opzichte van het vernieuwde pedagogisch project!

Wilt u het schoolreglement doornemen. Klik hier!

Info over verlenging en leerrecht. Klik hier!