Visie

In onze schoolvisie streven we naar een harmonieuze samenwerking tussen de aangeboden leerstof en het welbevinden van de leerling.

Het pedagogisch project van het GO! dat we hiervoor volgen, is het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn opgenomen.

Dit project helpt leerlingen in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Daarbij is het belangrijk dat de leerlingen bewust en kritisch nadenken over hun handelen en op grond daarvan verantwoorde keuzes maken.
leeg vak klein

groepsfoto 2016-2017

We onderteken met het hele schoolteam het paneel van het vernieuwde PPGO! Zo tonen we ons engagement ten opzichte van het vernieuwde pedagogisch project!

Wilt u het schoolreglement doornemen. Klik hier!

Info over verlenging en leerrecht. Klik hier!