Separate auti-werking

xauti copy

Jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) waarvan verwacht wordt dat ze als volwassene niet in staat zullen zijn om arbeid te verrichten in een normaal of beschermd werkmilieu, (her)oriënteren we als schoolteam in samenspraak met het CLB en de ouders naar een A-klas binnen opleidingsvorm 1.

Einddoelstelling van de opleiding is niet noodzakelijk tewerkstelling, wel maximale participatie in de maatschappij. Uitgaand van de interesses en talenten van een leerling en rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen, wordt er samen met ouders gekeken naar een zinvolle dagbesteding. Deze kan zich situeren binnen een dagcentrum of de vorm aannemen van vrijwilligerswerk. Dit houdt in dat ze aangepast aan hun niveau, tempo en interesse werk verrichten in een beschermde omgeving.

Indien alsnog een tewerkstellingsmogelijkheid aanwezig is in het normale arbeidscircuit of een beschermde werkomgeving, kan de opleiding individueel aangepast worden en gericht worden op die tewerkstelling.


In het volgende filmpje stellen we onze auti-werking voor. Hebben we je interesse geprikkeld? Neem dan zeker contact met ons op.

Snuif de sfeer op met het volgende filmpje! Tip: druk op het icoontje ‘volledig scherm’ voor het mooiste resultaat.