Onderwijsvorm 2

xov2 copy

In deze klassen kan je jongeren vinden met een mentale beperking of een autismespectrumstoornis (ASS).
Type 2 en 9. We bereiden ze voor op beschermde arbeid en tot het leven onder begeleiding.

Er wordt getracht rekening te houden met de eigen mogelijkheden van de leerling zodat ze tot veelzijdige en harmonische persoonlijkheden uitgroeien. We houden steeds rekening met de verwachtingen van de leerlingen en in overleg komen we tot een realiseerbaar toekomstperspectief.

Er zijn 2 verschillende fases binnen OV2. Deze fases vullen elkaar aan, vormen 1 geheel en zorgen voor een perfecte pedagogische ondersteuning naar tewerkstelling in de maatwerkbedrijven.

Lees verder: