Wie zijn wij

Blijf je graag op de hoogte van het laatste ‘HELIX-nieuws’? Klik hier.

SBSO Helix wenst zich te onderscheiden van andere scholen Buitengewoon Onderwijs door actief in te zetten op vier basiswaarden die de identiteit van onze school kenmerken.

Onze leerlingen dragen hierbij hun actieve betrokkenheid uit. Zij doen dit op een voor hen kenmerkende en spontane manier!
Wij vertalen dit als “Buitengewoon Natuurlijk”, onze groene draad en nieuwe baseline doorheen de campus.

Dit alles bepaalt de focus waarmee ons team kijkt naar de interesses, talenten en mogelijkheden van onze leerlingen. Om dit te verwezenlijken, is het belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt.

Onze vier basiswaarden waarmee wij aan de slag gaan, zijn dan ook weloverwogen gekozen:

AMBITIEUS

Is de wil koesteren om te groeien en vooruit te komen.

Met positieve gedrevenheid de doelen die wij onszelf stellen, proberen te bereiken.

Ondernemend zijn en de wil om ons gemotiveerd in te zetten.


GELIJKWAARDIG

Is ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt vanuit zijn eigen context.

Streven naar een situatie waar de verschillen tussen individuen aanvaard worden en waar participatie heerst.


TOEGANKELIJK

Waarbij elke leerling een unieke persoonlijkheid is met specifieke interesses.

Dit vertaalt zich in termen van zelfrealisatie en zelfbeschikking waardoor men zich ook realiseert
dat de eigenwaarde van anderen dient te worden gerespecteerd.


CREATIEF

Betekent vooral de durf om zaken aan te pakken en dikwijls op een andere manier dan dat wij gewoon zijn.

Hierdoor worden kansen gecreëerd om allerlei zaken uit te proberen.

Tegelijkertijd staan wij ook open voor andere ideeën die wij binnen onze werking proberen in te passen.

Wij trachten de beperkingen te compenseren met eigen sterktes en onszelf te stimuleren en uit te dagen om steeds verder te gaan.
SBSO HELIX is gelegen in een prachtige groene omgeving vlakbij allerlei sportfaciliteiten en beschikt over een moderne infrastructuur niet ver van de stadskern van Lommel. Wil je meer info over de bereikbaarheid van onze school? Klik hier!
Daarnaast beschikken we over een tweede vestigingsplaats in Lommel centrum. Dit “Huis in de rij’ in de Frans Van Hamstraat huisvest 2 groepen leerlingen van opleidingsvorm 1.


Wij delen de bekommernis van de ouders en andere verantwoordelijken en staan open voor de betrokkenheid van deze partners. In de loop van het schooljaar zijn er meerdere formele momenten van overleg of informatie, maar ook via andere activiteiten zoals het mosselfeest, de fietshappening, de opendeurdag … proberen wij ouders te betrekken.


SBSO HELIX is een buitengewone pluralistische school met respect voor elke levensopvatting en religieuze- of filosofische overtuiging.


Klik op onderstaande hyperlinks en lees meer: