Algemene informatie


Blijft u graag op de hoogte van het laatste “HELIX-nieuws”? Klik hier.

GO! SBSO HELIX” is een school waar er een klimaat heerst waarin iedere leerling aanvaard en gestimuleerd wordt.Sommige jongeren hebben het zeer moeilijk om de leerstof en de studiedruk van het gewoon onderwijs te verwerken. De ontmoediging bij deze jongelui kan leiden tot schoolmoeheid en problematisch gedrag zowel thuis als op school.

Door onze eigen aanpak trachten we deze jongeren zo goed mogelijk te begeleiden.

Opleidingsvorm 3 staat garant voor een beroepsopleiding voor uw zoon of dochter. Ze kunnen er grootkeukenmedewerker, tuinbouwarbeider of interieurbouwer volgen, dit als voorbereiding op tewerkstelling in het gewoon arbeidsmilieu.

Opleidingsvorm 2 is gericht op integratie in het beschermd arbeidsmilieu.

Opleidingsvorm 1 bereidt de leerlingen voor op om het even welk beschermd leefmilieu. Binnen opleidingsvorm 1 situeert zich eveneens onze specifieke autiwerking, voorbehouden voor leerlingen die zich in het autistisch spectrum bevinden, gepaard gaande met een matige tot ernstige handicap.

Binnen opleidingsvorm 2 en 3 wordt er geopteerd voor een geïntegreerde werking met deze leerlingen.

We bieden eveneens een opvangproject voor kinderen met een meervoudige handicap. Vermits deze groep tussen wal en schip valt binnen de bestaande typologie, vonden we het belangrijk om hier een oplossing voor te vinden: onze A4-klas.

GO! SBSO HELIX is gelegen in een prachtige groene omgeving vlakbij allerlei sportfaciliteiten en beschikt over een moderne infrastructuur niet ver van de stadskern van Lommel. Wil je meer info over de bereikbaarheid van onze school? Klik hier!

Daarnaast beschikken we over een tweede vestigingsplaats in Lommel centrum. Dit “Huis in de rij’ in de Frans Van Hamstraat huisvest 2 groepen leerlingen van opleidingsvorm 1.

Onze leerlingen worden bijgestaan door een multidisciplinair team: logo, ergo, kine, verpleging, en kinderverzorging. Ook de cel leerlingbegeleiding staat in voor het welbevinden van uw kind.

Wij delen de bekommernis van de ouders en andere verantwoordelijken en wij staan open voor de betrokkenheid van deze partners. In de loop van het schooljaar zijn er regelmatig formele momenten van overleg of informatie, maar ook via andere activiteiten zoals het mosselfeest, de fietsenhappening, de opendeurdag … proberen wij de ouders te betrekken.

GO! SBSO HELIX is een buitengewone pluralistische school met respect voor elke levensopvatting en religieuze- of filosofische overtuiging.

Heeft u interesse in ons pedagogisch project en onze schoolvisie. Klik hier!

Wilt u het schoolreglement doornemen. Klik hier!