Groen

In deze opleiding wordt een vakman gevormd die met passie in en met de natuur werkt.

Afgestudeerde leerlingen hebben veel tewerkstellingskansen. Ze kunnen bijvoorbeeld terecht in de bloemen- of sierheesterteelt of, in tuincentrum. Ook een bloemen- of plantenkwekers zijn mogelijke werkgevers.

In het tweede en derde jaar zitten de leerlingen in de opleidingsfase. Er wordt veel aandacht besteed aan basiskennis, vakmanschap en groene vingers. De aangeleerde technieken kunnen gebruikt worden in de sier- en bloementeelt. Op de kwekerij en in de serres worden het ganse jaar bloemen, heesters en vaste planten gekweekt en verzorgd. Creatievelingen vinden hun gading tijdens de lessen bloemschikken.

Een andere belangrijke sector voor eventuele tewerkstelling is de tuinaanleg en het groenonderhoud. Vooral in de kwalificatiefase, in het vierde en vijfde jaar, verdiepen we ons hierin. Wij leggen de klemtoon op aanleg en onderhoud van plantsoenen, vijvers, rotstuinen, klinkerwerken en hagen.

Tijdens de kwalificatiefase wordt het gebruik van de tuinbouwmachines aangeleerd. Werken met een bosmaaier, een hakselaar of een frees zal dan uitgebreid aan bod komen.

Tevens worden de leerlingen intensief en persoonlijk voorbereid op hun stages. Deze gaan door in het normale arbeidsmilieu en duren drie weken.