Paramedische ondersteuning

Ergotherapiekleine foto ergo

Onze ergotherapeut Sarah engageert zich om leerlingen te helpen die problemen ervaren bij het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten door een tijdelijke of blijvende beperking.

Ze zoekt op een creatieve manier mee naar oplossingen en therapieën met als doel het verbeteren van hun levenskwaliteit .

Een ergotherapeut richt zich niet op de zorg op zich, maar op het concrete leven zelf. Ze denkt, samen met de leerkrachten, creatief mee om oplossingen te zoeken voor moeilijkheden die zich voordoen in de klas. Soms begeleidt ze de leerlingen binnen de klassetting en soms één op één in de ergoklas.

Bovendien is het enthousiasme dat ze uitstraalt onontbeerlijk om leerlingen te motiveren en professioneel te  begeleiden.


Logopedie

Logopedie is de behandeling van problemen met betrekking tot taal, spraak, de stem, gehoor en/of slikken. Logopedie is een specialisme gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten en de verwerking van eten en drinken. Logopedie biedt de leerling preventie, zorg, training en advies ten aanzien van communicatie, mondfuncties, het gehoor, slikken en stem.

Therapieën zijn in de eerste plaats gericht op verbeteren van communicatieve mogelijkheden van de leerlingen. Bij sommige leerlingen kan dit betekenen dat ze leren praten met ondersteuning van gebaren (SMOG).

Daarnaast kan ook gewerkt worden aan schoolse vaardigheden zoals functioneel rekenen of technisch lezen. Er wordt ook maatschappelijk lezen aangeboden bij bepaalde leerlingen. Deze leerlingen leren niet technisch lezen, maar wel woordbeelden van veel voorkomende woorden herkennen.

Leerlingen die in aanmerking komen voor logopedie worden vakkundig bijgestaan door juf Carolien.


Kinesitherapie

Kinesitherapie is een paramedische discipline in de gezondheidszorg die zich specialiseert in het analytisch behandelen van motorische klachten. Letterlijk betekent kinesitherapie: “Therapie door beweging”.

Leerlingen die in aanmerkingen komen voor kinesitherapie kunnen bij juf Edith terecht.

Ze krijgen individuele begeleiding of begeleiding per twee. Welke begeleiding ze krijgen, is afhankelijk van het niveau en de pathologie van de leerling in kwestie. Voornamelijk leerlingen van OV1 en OV2 komen in aanmerking voor kinesitherapie op school.
Wanneer kinesitherapie nodig blijkt, wordt bij aanvang van de behandeling een consultatief onderzoek en een anamnese gedaan. Op basis van deze resultaten worden de behandeldoelstellingen gekozen en wordt er een behandelplan opgesteld.

Kinesitherapie is dus steeds op individueel niveau van de leerling.
Wanneer leerlingen extern worden opgevolgd door een team van specialisten, kan er altijd een verslag opgesteld worden.

Op die manier blijven zij ook op de hoogte van de huidige situatie, de behandeling en het behandelplan van de leerling.


Verpleging

Onze verpleegkundige Sofie helpt mee aan het algemeen welzijn van de leerlingen.

Je kan bij haar in het verpleeglokaal steeds terecht voor de nodige zorgen. Indien je je niet goed voelt, wat ziek voelt of verwond SBSO_DSC_0282hebt.

Ze zorgt op school voor de dagdagelijkse toediening van de voorgeschreven medicatie en zorgen.

Verder ondersteunt ze de leerkrachten met raad en daad rond de gezondheid van hun leerlingen.

Ze houdt de medische dossiers bij van de leerlingen

Waar nodig overlegt ze met de betrokken ouders, dokters of andere therapeuten.

De verpleegkundige helpt mee aan het gezondheidsbeleid van onze school.


Kinderverzorging

Onze kinderverzorgsters Wendy en Stephanie staan in voor de gezondheid en het welzijn van onze leerlingen.

In samenspraak met de arts, de verpleging, het schoolteam en/of de ouders voeren zij verzorgende taken uit waarbij de zelfredzaamheid van het kind gemaximaliseerd wordt.

Hun taken bestaan o.a. uit het begeleiden van kinderen naar het toilet, kinderen wassen/douchen, zindelijkheidstraining, kinderen helpen bij het eten en drinken, assisteren van zorgbehoevende leerlingen tijdens zwemmomenten, helpen bij uitstapjes, hulp voor de leerkracht in de klas, …

In samenspraak met de verpleging en directie stippelt de kinderverzorging het gezondheidsbeleid in onze school uit.


Neem je graag contact met ons op? Klik hier!