Studieaanbod

In onderstaande vernieuwde infobrochure vind je meer uitleg over ons studieaanbod. Klik om te vergroten en gebruik pijltjes om te navigeren.

 

 

 

SBSO HELIX begeleidt jongeren met volgende attesteringen:

Opleidingsvorm 1 (OV1)

Doelstelling

OV1-jongeren krijgen een brede sociale vorming om hun integratie mogelijk te maken in een beschermd woon- en werkmilieu.
Er wordt verwacht dat ze als volwassene niet in staat zullen zijn om arbeid te verrichten in een normaal of beschermd werkmilieu.
De opleiding is gericht op een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie en eventueel arbeidsdeelname in een omgeving met constante ondersteuning. 

Doelgroep

Leerlingen met een matige tot ernstige mentale beperking, een motorische beperking of een autismespectrumstoornis. (ASS)

In opleidingsvorm 1 werken wij met 3 doelgroepen:

 • OV1-klassen
 • Specifieke Autiwerking
 • Type 4 klas

Separate en geïntegreerde autiwerking.


Opleidingsvorm 2 (OV2)

Doelstelling

OV2-jongeren worden opgeleid om in een begeleid woon- en werkmilieu te functioneren. Begeleid wonen en werken in maatwerkbedrijven.
De opleiding bestaat uit 2 fases. Om de jongere zo goed mogelijk voor te bereiden, worden werkattituden en technische vaardigheden steeds moeilijker.

Doelgroep

Leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis. (ASS)

In opleidingsvorm 2 werken we in 2 fases:

 • Fase 1 :
  Focus op sociale aanpassing en de start van arbeidsgeschiktmaking.
 • Fase 2:
  Focus op werkattituden en arbeidsgeschiktmaking.

Geïntegreerde autiwerking.


Opleidingsvorm 3 (OV3)

Doelstelling

OV3-jongeren kunnen vanaf 13 jaar een beroepsopleiding volgen met de intentie om later tewerkgesteld worden in het gewone arbeidscircuit.
Tijdens de opleiding gaat er dan ook vooral veel aandacht naar beroepsgerichte vakken.

De opleiding is opgebouwd in 4 fasen. Om de jongere zo goed mogelijk voor te bereiden, worden werkattituden en technische vaardigheden steeds moeilijker.

Doelgroep

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften met een lichte mentale beperking, een fysieke beperking of een autismespectrumstoornis. (ASS)

In opleidingsvorm 3 werken we in 4 fases:

 • Fase 1 :
  In het observatiejaar krijgen leerlingen een breed aanbod. Naast algemene vakken worden ook alle beroepsgerichte vakken aangeboden.
  Op die manier krijgt zowel de leerling als het team een goed zicht op de mogelijkheden van de leerling.
 • Fase 2:
  In het tweede jaar stromen de leerlingen door naar een beroepsopleiding binnen OV3.
 • Fase 3:
  Tijdens de laatste twee jaren van de opleiding gaan de leerlingen op stage, zodat ze optimaal voorbereid worden om zelfstandig van start te gaan binnen een bedrijf.
  Op het einde van het 5de jaar kunnen de leerlingen een kwalificatiegetuigschrift behalen.
 • Fase 4 (optioneel):
  Er bestaat de mogelijkheid om hun vakkennis uit te breiden door middel van een ‘Alternerende beroepsopleiding’.
  Leerlingen kunnen zich, na het beëindigen van hun opleiding in OV3, verder bekwamen door 2 dagen per week les te volgen en 3 dagen werkervaring op te doen in een bedrijf.
  Dit systeem maakt dat leerlingen de nodige ervaring opdoen terwijl zij nog op school zitten. Bovendien opent het perspectieven naar vast werk.

Aanbod

 • Van basis hout tot interieurbouwer
 • Van basis groenvoorziening en -decoratie tot tuinbouwarbeider
 • Van basis horeca tot grootkeukenmedewerker
 • Alternerende beroepsopleiding
 • Duaal leren (medewerker fastfood en medewerker groen- en tuinbeheer)

Geïntegreerde autiwerking.