Onderwijsvorm 3

xObservatiexinterieurbouw copyxtuinbouw copyxgrootkeuken copyxabo copy

De jongeren die je in OV3 kunt vinden, hebben een randnormale begaafdheid of licht mentale handicap. Ze kunnen vanaf 13 jaar een beroepsopleiding volgen met de intentie om later tewerkgesteld worden in het gewone arbeidscircuit. Tijdens de opleiding gaat er dan ook vooral veel aandacht naar beroepsgerichte vakken.

De opleidingen Grootkeukenmedewerker, Tuinbouwarbeider en Interieurbouwer staan garant voor een beroepsopleiding voor uw zoon of dochter die moet toelaten om in het gewoon arbeidsmidden ingeschakeld te worden.

Leerlingen die overkomen vanuit het lager onderwijs starten in onze Observatieklassen.  Zoals de naam al aangeeft, is het de bedoeling leerlingen gedurende een jaar te observeren en op te leiden in functie van een mogelijke verdere beroepsopleiding. In dit eerste jaar van OV3 worden dan ook, naast algemene vakken, alle beroepsgerichte vakken aangeboden. Op die manier kunnen de mogelijkheden van een leerling grondig geobserveerd worden. Het tweede jaar kunnen leerlingen dan doorstromen naar een beroepsopleiding binnen OV3.

We werken met een Geïntegreerde Auti-werking. Dit wil zeggen dat we onze drie opleidingen open zetten voor leerlingen met ASS. Zo blijft de keuzevrijheid bewaard om een beroep te kiezen.

Tijdens de laatste twee jaren van de opleiding gaan de leerlingen op stage, zodat ze optimaal voorbereid worden om zelfstandig van start te gaan binnen een bedrijf.

Op het einde van het 5de jaar kunnen de leerlingen een kwalificatiegetuigschrift behalen. Nadien bestaat er de mogelijkheid om hun vakkennis uit te breiden door middel van ‘Alternerend leren’. Leerlingen kunnen zich, na het beëindigen van hun opleiding in OV3, verder bekwamen door 2 dagen per week les te volgen en 3 dagen werkervaring op te doen in een bedrijf. Dit systeem maakt dat leerlingen de nodige ervaring opdoen terwijl zij nog op school zitten. Bovendien opent het perspectieven naar vast werk.