Observatie-klassen

xObservatie

Voor de kinderen uit het basisonderwijs wordt het observatiejaar een eerste stap in het secundair onderwijs. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de opvang van deze kinderen. Bij de aanvang van het schooljaar hebben ze eigen activiteiten waardoor ze elkaar beter leren kennen.

In het observatiejaar worden de leerlingen voorbereid op een beroepskeuze. Ze maken tijdens de lessen beroepsgerichte vorming (BGV) kennis met de verschillende opleidingen. Basistechnieken vanuit Horeca, Hout en Groen worden onder de loep genomen.

Tijdens dit eerste jaar krijgen de leerlingen een uitgebreid pakket algemene vakken zoals taal, rekenen en maatschappelijke vorming. Deze theoretische vakken of Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming (GASV) sluiten aan op de basiskennis van het buitengewoon lager onderwijs.

Op het einde van het eerste jaar maakt de leerling, in samenspraak met de ouders, de leerlingenbegeleiding en de leerkrachten, een keuze voor één van de opleidingen.

Onze leerlingen met autisme, op het niveau van OV3, starten in het observatiejaar in een structuurklas. In deze klas komen leerlingen met ASS en eventueel ook andere leerlingen die extra structuur en verduidelijking nodig hebben.

Het tweede jaar kunnen leerlingen dan doorstromen naar een beroepsopleiding in OV3 waar we geïntegreerd werken. Ofwel naar een auti-klas met specifieke werking binnen OV1. Het advies van het schoolteam moet de leerling helpen om die opleiding te kiezen die het best bij hem past.