Geïntegreerde auti-werking

We kiezen er bewust voor om onze leerlingen met autisme te integreren in de verschillende klassen en opleidingen van OV2 en OV3. Uitgaand van de mogelijkheden en talenten van elke leerling, proberen we hen de nodige competenties bij te brengen zodat zij zich later, ieder op hun eigen manier, kunnen integreren in de maatschappij.

  • Personen met ASS in OV2 of OV3, volgen hetzelfde programma als de andere leerlingen in de klas.
  • Waar nodig, bieden wij hen de nodige structuur, verheldering en visualisering en steeds individuele begeleiding.
  • Er is extra aandacht voor de transfer van vaardigheden van de school naar een stageplaats, werkplek en thuis.
  • Daarnaast hebben leerlingen met autisme soms nood aan bijkomende ondersteuning onder de vorm van medische begeleiding. Kinesitherapie, logopedie, ergotherapie of sociale vaardigheidstraining kan individueel of in klasverband worden georganiseerd.
  • Sportdagen, didactische uitstappen, bedrijfsbezoeken, stages en meerdaagse uitstappen behoren, ook voor hen tot de mogelijkheden.

Regelmatig overleg met ouders is een absolute noodzaak. Enkel op deze manier kunnen we voor elke leerling een individueel leertraject uitstippelen op maat.

Klik hier voor meer info i.v.m. onze: Separate auti-werking en Type 9-werking