Onderwijsvorm 1

xov1 copy

Voor jongeren met een matige of ernstige mentale beperking, een motorische beperking of een autismespectrumstoornis (ASS). Type 2, 4 en 9.

OV1-jongeren krijgen een brede sociale vorming om hun integratie mogelijk te maken in een beschermd woon- en werkmilieu.
Er wordt verwacht dat ze als volwassene niet in staat zullen zijn om arbeid te verrichten in een normaal of beschermd werkmilieu.

De opleiding is gericht op een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie en eventueel arbeidsdeelname in een omgeving met constante ondersteuning zoals dagcentra, vrijwilligerswerk, begeleid werken, woonondersteuning en individuele trajecten.

In opleidingsvorm 1 werken wij met 2 doelgroepen:

In OV1 werken we met zowel een geïntegreerde als separate autiwerking.