Onderwijsvorm 1

xov1 copy

Doelstelling

OV1-jongeren krijgen een brede sociale vorming om hun integratie mogelijk te maken in een beschermd woon- en werkmilieu.
Er wordt verwacht dat ze als volwassene niet in staat zullen zijn om arbeid te verrichten in een normaal of beschermd werkmilieu.
De opleiding is gericht op een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie en eventueel arbeidsdeelname in een omgeving met constante ondersteuning.

Doelgroep

Leerlingen met een matige tot ernstige mentale beperking, een motorische beperking of een autismespectrumstoornis. (ASS)

In opleidingsvorm 1 werken wij met 3 doelgroepen:

Separate en geïntegreerde autiwerking.