Geïntegreerde auti-werking

We kiezen er bewust voor om onze leerlingen met autisme te integreren in de verschillende klassen en opleidingen van OV2 en OV3.

Uitgaand van de mogelijkheden en talenten van elke leerling, proberen we hen de nodige competenties bij te brengen zodat zij zich later, ieder op hun eigen manier, kunnen integreren in de maatschappij.

Leerlingen met autisme die kiezen voor een opleiding in OV2 of OV3, volgen hetzelfde programma als de andere leerlingen in de klas.

Waar nodig, bieden wij hen de nodige structuur, verheldering en visualisering of individuele begeleiding.

We hebben bij leerlingen met autisme ook extra aandacht voor de transfer van vaardigheden van de school naar een stageplaats, werkplek en thuis.

Daarnaast hebben leerlingen met autisme soms nood aan bijkomende ondersteuning onder de vorm van medische begeleiding, kinesitherapie, logopedie, ergotherapie of sociale vaardigheidstraining. Deze extra begeleiding kan individueel of in klasverband worden georganiseerd.

Leerlingen die kiezen voor de geïntegreerde auti-werking komen terecht in een gewone klas van het buitengewoon onderwijs.

Net als alle andere leerlingen wordt ook hen de mogelijkheid geboden om zich zo ruim mogelijk te ontplooien. Sportdagen, didactische uitstappen, bedrijfsbezoeken, stages en meerdaagse uitstappen behoren, mits een goede begeleiding, ook voor hen tot de mogelijkheden.

Regelmatig overleg met ouders is een absolute noodzaak. Enkel op deze manier kunnen we voor elke leerling een individueel leertraject uitstippelen op maat.

Klik hier voor meer info i.v.m. onze: Specifieke auti-werking en Type 9-werking