OV1-klassen

Onze OV1-klassen worden opgesplitst volgens leeftijdsgroep.
Leerlingen vanaf 13 jaar met een matige tot ernstige verstandelijke- en/of fysieke handicap, kunnen terecht in leefgroepen die zich op de Speelpleinstraat bevinden.
Oudere leerlingen komen terecht in een volwaardige ortho-pedagogische accommodatie in de vorm van een ‘Huis in de rij’ in de Frans van Hamstraat.

Op deze manier zorgen we voor een geleidelijke opbouw naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Al onze activiteiten bevorderen de algemene en sociale ontwikkeling van onze jongeren.
In dit kader worden doelbewust activiteiten opgezet om de ontwikkelingsdoelstellingen na te streven.
Dit kan gebeuren in grote groep, in kleinere groepen of individueel al naargelang de aard van de activiteit.

Binnen de “leefgroep” in schoolverband mag ieder zich op zijn niveau bewegen om alzo te proberen trapsgewijze, langzaam maar zeker, rustig maar intensief, zo veel mogelijk van de aangehaalde doelstellingen te bereiken.