Fase 2

In OV2 Fase 2 wordt er, net zoals in Fase 1, veel aandacht besteed aan algemene en sociale vorming. Sociale vaardigheden zoals zelfredzaamheid, communicatie, socialisatie en psychomotorische vaardigheden worden verder ontwikkeld. Er wordt meer nadruk gelegd op de zelfredzaamheid.

Alle vaardigheden worden functioneel geoefend in klasgroepen of individueel.

Tijdens de lessen beroepsgerichte vorming werken we aan specifieke motorische vaardigheden. Het repetitief werk voor derden wordt een pak moeilijker en wordt effectief werk.

De werkopdrachten worden zwaarder, zo moeten de leerlingen minimum 4 lestijden werken met een uitbreiding naar 5, 6 tot 7 lestijden. 1 tot 2 dagen in de week wordt er 7 lestijden gewerkt.

Omdat deze leerlingen ook stage lopen, blijven attitudes erg belangrijk. De nadruk wordt gelegd op houding, beleefdheid, concentratie, verantwoordelijkheidsgevoel en samenwerkingszin. De stages vinden plaats in een beschermd arbeidsmilieu en duren drie weken.