Natuurzorg OBS 2017

De leerlingen van de OBS leerden over natuurzorg.